Länk till startsida
Årsboken Svenskt Gudstjänstliv

utges av Laurentius Petri Sällskapet. Åren 1991-2002 ingick den i publikationsserien Tro&Tanke. Fr o m 2003 utges den i samarbete med Artos & Norma Bokförlag. Redaktör: Sven-Åke Selander. Jag Ragnar är ekonomiansvarig och har medverkat med ett stort antal artiklar. Två av dem behandlar tidegärden: "Musiken till Den svenska tidegärden" (T&T 1995:4), "Kristus i Psaltaren" (T&T 1996:3).

Redaktör är professor em Sven-Åke Selander, Lund. Jag Ragnar Holte är sedan åtskilliga år ekonomiansvarig redaktionsmedlem och har själv medverkat med ett stort antal artiklar. Två artiklar ger kommentarer och förklaringar till tidegärden. Art. "Kristus i Psaltaren" i årgång 71/1996 (T&T 1996:3) beskriver användningen och tolkningen av Psaltarens psalmer i tidegärdens sannanhang. Art. "Musiken till Den svenska tidegärden" i årgång 70/1995 (T&T 1995:4) beskriver hur tidegärdens texter anpassats till traditionella gregorianska melodier.

Senaste utgåvor:

Årg. 78/2003 "Liturgi och språk".
Årg, 79/2004 "Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv".
Årg. 80/2005 "Gudstjänstfolket. Församlingssyn och liturgi".
Årg. 81/2006 "Psalm i vår tid".
Årg. 82/2007 "Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition."

Har själv medverkat med artiklar i fyra av dessa volymer, 2007 med artikeln "Andlig frihet versus katekestvång". Vad är lutherskt?"

Abonnemang på årsboken kostar för närvarande 140 kronor. Abonnemang eller lösnummer (även äldre årgångar) kan beställas från Ragnar (maila Ragnar i menyn till vänster).